+34 972 260 840
comercial@domoli.com

Innovació

Domoli, una aposta de futur.


Domoli, una aposta de futur.
DOMOLI es una empresa avantguardista que any rere any inverteix part del seus beneficis en millorar la seva equipació tant productiva com de gestió.

L’objectiu de donar un millor servei i poder oferir noves solucions als nostres clients motiva la nostra recerca.

El camí traçat durant els últims anys, ens ha permès tenir un creixement positiu en temps de crisi.

L’aposta en les noves tecnologies i millores en equipaments han estat el motor principal del nostre canvi.
La constant variació i evolució del mercat han estat motius suficients per ser reactius per poder ser competitius.

Tots els esforços han estat concentrats en millorar les possibilitats de la nostra oferta i en millorar la qualitat dels nostres productes.

La nostra certificació ISO 9001 és garantia d’un servei de qualitat sotmès a una verificació constant durant tot el procés de producció amb una alta exigència.

Com a prova de la nostra constant millora actualment treballem per obtenir una nova certificació, la ISO 14001.